Essential Oil – Tinh dầu nguyên chất

Liên Hệ

Tinh dầu nguyên chất là chất lỏng không tan trong nước , tan được trong các dung môi hữu cơ, dễ bay hơi và có mùi thơm đặc trưng.Tinh dầu thu được từ nguồn nguyên liệu thực vật bằng quá trình chiết hơi nước, chưng cất khô (dry distillation) hoặc bởi một quá trình cơ học phù hợp mà không cần dùng nhiệt (ép hoặc chiết bằng dung môi).

Dung tích: 500ml, 1000ml, 5 lít,can 5kg,can 25kg, phuy 180kg