Tuyển Dụng - Công ty Salub Việt Nam

Tuyển Dụng - Công ty Salub Việt Nam

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ MẢNG XUÂT NHẬP KHẨU

13-05-2019
Công ty TNHH Salub Việt Nam tuyển dụng vị trí trợ lý mảng xuất nhập khẩu, hỗ trợ sắp xếp, quản lý công việc liên quan đến mảng xuất nhập khẩu của công ty. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạọ, tôn trọng cá nhân và đề cao tính hiệu quả. Được đào tạo kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.Có cơ hội làm việc, công tác tại nước ngoài. Hưởng lương, thưởng, hoa hồng theo hợp đồng, chế độ bảo hiểm và phụ cấp.

SALUB VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

12-03-2018
Công ty Salub Việt Nam – Thành viên công ty Salubrity Pharma Ấn Độ - chuyên cung cấp giải pháp sản xuất, gia công dược phẩm, mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa cho các khách hàng trên toàn thế giới. Do nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm, chúng tôi hiện đang tìm kiếm 02 ứng viên cho vị trí nhận viên kinh doanh.